Dit werkt!

Elbert Jan | 20 oktober 2015

Achtergrond

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen van de webapplicatie dit-WERKt.nl. dit-WERKt is een online loopbaancoach. Binnen een eigen omgeving krijgt de gebruiker vacatures te zien, kan men hulplijnen inschakelen bij het zoeken naar een geschikte baan en uitgebreide voorbereidingen maken voor een goed CV.

Projectaanpak

Het was een interessant en uitdagend project waarbij we intensief en zeer plezierig hebben samengewerkt met de opdrachtgever. Bij aanvang van het project hebben we een aantal zeer inspirerende brainstormsessies gehad waarbinnen de wildste ideeën over tafel vlogen.

Na deze ideeën te hebben omgezet in concrete functionaliteiten, konden we ons gaan bezighouden met de flow en de gebruikerservaring. Dit resulteerde in een gedegen Functioneel Ontwerp, wat de basis heeft gelegd voor het design en de technische vertaling daarvan.

Design
Het belangrijkste vraagstuk bij het design was de pagina’s en user interface zo vorm te geven dat de gebruiker zelfstandig zijn weg kan vinden op het profiel en goed inzicht krijgt in de mogelijkheden van de applicatie. Tevens moest het voor de opdrachtgever mogelijk zijn om online advies, tips en tricks te geven om zo de gebruiker aan een passende baan te helpen.

Techniek
Los van de eisen die om de hoek komen kijken bij het bouwen van een grote webapplicatie, bepaalden bij dit project ook de koppelingen met diverse derde partijen voor het aanleveren van functie- en vacaturegegevens een rol in de complexiteit van de te realiseren functionaliteit.

Er wordt intensief gebruik gemaakt van kaartgegevens om het voor de gebruiker mogelijk te maken eenvoudig regio’s aan te geven waarbinnen moet worden gezocht naar vacatures. Ook voor het vervolgens tonen van de voor de gebruiker relevante vacatures samen met locaties van werkgevers en werknemers is een koppeling gerealiseerd met leveranciers gespecialiseerd in het aanleveren van dergelijke data.

Doordat de applicatie het mogelijk maakt vanuit diverse rollen in te loggen op de webapplicatie, kunnen zowel de beheerder als contactpersonen en werkzoekenden op een eenvoudige manier gebruik maken van de aangeboden functionaliteiten en is er veel interactie mogelijk tussen gebruikers. Hierdoor kan een werkzoekende hulpbronnen inschakelen en kan men onderling berichten versturen.

Om het gebruik van de applicatie zo prettig mogelijk te maken, is op veel plekken gebruik gemaakt van communicatie met front- en backend in de vorm van AJAX calls. Daarnaast kan de webapplicatie reeds binnen LinkedIn ingevoerde gegevens inlezen, zodat een werkzoekende snel een volledig profiel heeft opgesteld.

Meer weten?

Kijk op de website van dit-WERKt voor meer informatie over de mogelijkheden van dit-WERKt.

 

even overleggen?

050 588 54 50 info@byyoursite.nl
Westerhaven 13-1 || 9718 AW Groningen

info@byyoursite.nl | 050 588 54 50