Afstuderen bij ByYourSite, met focus op de gebruiker

Stagiair | 09 april 2019

Sinds begin 2019 ben ik, Melle Kuipers, bezig met mijn afstudeertraject bij ByYourSite. Ik zit nu in het laatste jaar van mijn opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD). Voor mijn afstuderen moet ik een digitaal interactief product ontwikkelen, zoals een applicatie of een interactieve video. User-centered design (UCD) staat centraal tijdens dit proces.

User centered design

Maar wat is user-centered design?

UCD is een benadering van ontwerpen die zich richt op gebruikers door middel van planning, ontwerp en ontwikkeling van een product. De processen en strategieën variëren afhankelijk van het type ontwerpproject, maar ze zijn meestal gebaseerd op een combinatie van onderzoek en UX-ontwerpactiviteiten (ook wel user experience design, hierover later meer). Dit type ontwerpproces is erop gericht gebruikers in elke fase van het ontwerpproces actief te betrekken bij de ontwikkeling van effectievere, efficiëntere en veiligere producten. Deze stadia omvatten:

  • Onderzoek & analyse
  • Concept en strategie
  • Ontwerp
  • Ontwikkeling
  • Implementatie en testen

Dit is een iteratief proces. Aan het eind van iedere fase wordt er gekeken of de resultaten naar behoren zijn en kan er (afhankelijk van de resultaten) bij elk van de fasen opnieuw gekeken worden of er ruimte is voor verbetering. De fasen worden dan weer opnieuw doorlopen.

Voor mijn afstuderen ben ik net klaar met mijn onderzoek en mag ik door naar de concepting fase. De gebruiker wordt meegenomen in elke fase van het proces, daarom heb ik bijvoorbeeld in de onderzoeksfase meerdere interviews afgenomen bij mensen die deel uitmaken van de doelgroep.

User experience

User experience design (UX) is letterlijk vertaald: het ontwerpen van de gebruikerservaring. Dat klinkt natuurlijk allemaal wat vaag, hoe ontwerp je immers een gebruikservaring? Daar komt nogal wat bij kijken. Terwijl UCD verwijst naar het proces of de strategie die wordt toegepast om ervaringen te ontwikkelen, gaat UX in op de specifieke ervaring die gebruikers hebben met de producten die zij gebruiken. Het is een verwijzing naar hoe een gebruiker een product of dienst ervaart en ermee interacteert – een concept in plaats van een proces.

Tegenwoordig wordt er bij het ontwerpen van producten of diensten veel meer gekeken naar wat de gebruiker belangrijk (en mooi) vindt. Het aanbod aan producten of diensten is groot en voor elk wissewasje zijn er tegenwoordig wel tien apps. Is een van deze apps niet zo fijn om te gebruiken? Dan stap je toch zo over naar de andere apps.

Om als bedrijf voorop te blijven lopen en gebruikers ervan te overtuigen gebruik te maken van jouw product is het dus van belang dat de algehele ervaring met jouw product de beste is. En dat is nou juist de crux, de algehele ervaring…

Peter Morville’s UX honingraad bied ondersteuning bij het vinden van de “sweet spot”

Als de UX goed is, is een (interactief) product dus: bruikbaar, gewild, toegankelijk, waardevol, geloofwaardig, vindbaar en makkelijk te gebruiken.

UX en UCD gaan hand in hand. Je zou kunnen zeggen dat UCD de basis legt voor een goede UX. Zo kwam uit mijn onderzoek (1e fase UCD) naar voren dat de doelgroep graag een soort lasten- verlichting wil bij het gebruik van mijn op te leveren product. Met behulp van UX kan ik dan een ontwerp maken en dit voorleggen aan de doelgroep, waarna zij bepalen wat het beste ontwerp is.

Ik heb nog een aardige weg af te leggen voor mijn afstudeertraject, maar by ByYourSite krijg ik alle ruimte en ondersteuning om zo iets moois neer te zetten. Ik heb er zin in!

even overleggen?

050 588 54 50 info@byyoursite.nl
Westerhaven 13-1 || 9718 AW Groningen

info@byyoursite.nl | 050 588 54 50