Google geeft meer ruimte!

Dominique | 28 december 2017

Door Dominique van Oostveen | 8 december 2017

Het lijkt er op dat Google mee gaat met Twitter. Zo heeft Twitter onlangs aangegeven dat hun maximum karakter aantal wordt verdubbeld. Google gaat dit ook doen voor de meta description op hun SERP (Search Engine Results Page).

WAT VERANDERT ER?

Sinds eind november heeft Google veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de SERP. Waar eerder een samenvatting per website werd getoond van maximaal 165 karakters, wat neer kwam op een samenvatting van 2 tot 3 regels, is deze inmiddels verhoogd naar een maximum aantal van 300/320. Dit komt dus neer op een verdubbeling van de samenvatting van je webpagina.

Niet alleen de aanpassingen die zichtbaar zijn binnen de SERP zijn aangepast, ook de SEO Guidelines van Googlemet betrekking tot de meta description is hierop aangepast. Waar inderdaad eerder stond dat je een maximum van 165 moest aanhouden, wordt er nu aangegeven dat dit vrij in te vullen is (dus helemaal geen maximum meer). In de praktijk blijkt dat dit neerkomt op 275 tot 320 karakters.

WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN WEBSITE?

Als eerste zal je voor de belangrijkste pagina’s (en later uiteraard voor alle pagina), de meta description moeten optimaliseren of herschrijven. Samen met het feit dat je meer ruimte hebt, betekent dit dat hier nog meer raakvlakken gecreëerd kunnen worden met de zoek query’s van de gebruiker.

Dit kan mogelijk betekenen dat je qua CTR (Click Trough Ratio) erop achteruit gaat wanneer het gaat om short tail zoek queries. Juist omdat je hier nu nog meer concurrentie in gaat krijgen, zal je merken dat je moeilijker vindbaar zal zijn. Wat betreft de long tail zoek queries, dus de meer specifieke zoektermen, zal je qua CTR er juist op vooruit gaan wanneer jouw pagina specifiek over deze long tail zoekterm gaat.

LANGERE SERP, DUS MINDERE CTR

Door deze verandering is het wel zo dat de SERP fysiek langer zal worden. Dit houdt in dat wanneer je bij een bepaalde zoekterm op de 5de plek staat, je na deze update langer moet scrollen voordat je bij het resultaat bent. Dat zal mogelijk resulteren in het feit dat mensen eerder naar andere pagina’s gaan.

Samengevat gaat het hier om een leuke update met helaas toch een klein negatief staartje.

even overleggen?

050 588 54 50 info@byyoursite.nl
Westerhaven 13-1 || 9718 AW Groningen

info@byyoursite.nl | 050 588 54 50