Mijn naam is Liam van Toorenburg en ik ben een 22-jarige student Game Design and Development aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds februari loop ik stage bij ByYourSite en ben ik voornamelijk werkzaam binnen de tak Idle Hands. Als game design stagiair maak ik 3D models met Blender en werk ik met Unity om content toe te voegen aan een game. Binnen Idle Hands zijn we nu voor het eerst begonnen met het gebruiken van het Agile Scrum Framework, waar ik als ‘Scrum Master’ ook een actieve rol in speel. In dit blog leg ik onder andere uit hoe wij gebruik maken van Scrum binnen Idle Hands, wat Scrum precies inhoudt en wat mijn taak is binnen dit proces.

Waarom Agile?

Het Agile Manifesto was een reactie op de veelgebruikte watervalmethode voor de ontwikkeling van software. Agile is geboren uit de vraag naar een minder bureaucratische werkwijze die creativiteit en effectiviteit zou bevorderen. Waterval is een werkwijze die in een vaste volgorde de volgende fasen doorloopt:
 • Specificeren
 • Ontwerpen
 • Bouwen
 • Testen
 • Accepteren
Het woord zegt het eigenlijk al: bij een waterval kan je niet tegen de stroming in gaan en dat is bij deze methode ook het geval. Dit houdt in dat, tenzij er iteraties specifiek zijn ingepland, je niet terug kan van bijvoorbeeld de bouwfase naar de ontwerpfase als er zich problemen voordoen. Bij software ontwikkeling – en heel nadrukkelijk het ontwikkelen van games – kan dit ernstig de creativiteit en effectiviteit van het team onderdrukken. Dit levert veel extra onnodige documentatie op. Het Agile Manifesto werd in 2001 in drie dagen ontwikkeld tijdens een informele meeting van zeventien software ontwikkelaars, waarbij de volgende waarden centraal stonden:
 • Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Deze waarden bevorderen de flexibiliteit en creativiteit van het team en zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk nuttig werk wordt gedaan.

Scrum binnen Idle Hands

Scrum is het Agile Framework dat we momenteel binnen Idle Hands gebruiken. Dit is dus gebaseerd op de eerder genoemde waarden van Agile. In Scrum staat werkende producten opleveren in korte tijdsperiodes centraal, ook wel Sprints genoemd. Dit houdt in dat je de fasen, zoals benoemd in de watervalmethode, doorneemt in een periode van vaak een paar weken tot maximaal een paar maanden. Dit zorgt voor duidelijkheid over de voortgang van een project en belanghebbende partijen, zoals de klant, kunnen vaker en makkelijker feedback geven.
Scrum kent drie hoofdrollen: Product Owner, Scrum Master en het ontwikkelteam. Hieronder worden deze rollen verder uitgelegd.

De Product Owner

De Product Owner is de opdrachtgever of de klant van het project, en heeft het meeste belang bij het aanleveren van een product van goede kwaliteit. Tevens mag de Product Owner de backlog beheren. Dit is een lijst met taken die nog moeten worden afgerond voor het aanleveren van het product. Hij of zij mag deze prioriteren en in overleg met het team worden deze verdeeld over de Sprints.

De Scrum Master

De Scrum Master ondersteunt het proces, bewaakt de verschillende rituelen van Scrum en begeleidt het team. Hij is de persoon die ervoor zorgt dat het hele team ongestoord hun werk kan doen. Dit is niet te verwarren met een managementrol, wat Scrum eigenlijk niet kent. De Scrum Master is vaak gewoon deel van het ontwikkelteam en heeft geen macht over de andere leden van het team. Zelf ben ik als Scrum Master binnen Idle Hands vooral verantwoordelijk voor het bijhouden van onze voortgang binnen de Sprints, het opzetten van de vergaderingen en zorg ik er gezamenlijk met de Product Owner voor dat de Sprint backlogs overzichtelijk blijven.

Het ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is het team dat daadwerkelijk werkt aan het product. Het is in samenwerking met de Scrum Master een ‘self organizing team’, wat inhoudt dat er een grote verantwoordelijkheid bij het team ligt. Het team bestaat vaak uit drie tot negen personen. Binnen Idle Hands werken er momenteel drie mensen fulltime aan een game en daarbij vul ik ze aan als stagiair.

Het proces

Binnen Idle Hands maken we gebruik van Scrum door te werken in Sprints van twee weken. Dit betekent dat we elke twee weken een Scrum planning houden, waarin we kijken naar welke items uit de product backlog in de Sprint kunnen worden gehaald. Vervolgens werken we dagelijks aan het product en komen we één keer per dag samen voor een Daily stand-up. Dit is een meeting waarin we bespreken wat we de afgelopen dag hebben gedaan en waar elk teamlid die dag mee bezig gaat. Dit is een handige tool om te zien of we op schema liggen en of er iemand is die hulp nodig heeft. Aan het einde van de twee weken leveren we een nieuwe versie van het product op als testbare demo, zodat we gemakkelijk van de Product Owner en klant feedback kunnen ontvangen. Na deze demo komt het team nogmaals bijeen voor een Sprint Retrospective wat een meeting is waarin we kijken naar verbeterpunten voor de volgende Sprint. Hierna is de cyclus voltooid en kunnen we weer aan de slag met een nieuwe Sprint planning. Lijkt deze manier van werken je ook interessant en wil je meer over Scrum weten? Neem dan contact met ons op via        050 5885450.

Mijn naam is Liam van Toorenburg en ik ben een 22-jarige student Game Design and Development aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds februari loop ik stage bij ByYourSite en ben ik voornamelijk werkzaam binnen de tak Idle Hands. Als game design stagiair maak ik 3D models met Blender en werk ik met Unity om content toe te voegen aan een game. Binnen Idle Hands zijn we nu voor het eerst begonnen met het gebruiken van het Agile Scrum Framework, waar ik als ‘Scrum Master’ ook een actieve rol in speel. In dit blog leg ik onder andere uit hoe wij gebruik maken van Scrum binnen Idle Hands, wat Scrum precies inhoudt en wat mijn taak is binnen dit proces.

Waarom Agile?

Het Agile Manifesto was een reactie op de veelgebruikte watervalmethode voor de ontwikkeling van software. Agile is geboren uit de vraag naar een minder bureaucratische werkwijze die creativiteit en effectiviteit zou bevorderen. Waterval is een werkwijze die in een vaste volgorde de volgende fasen doorloopt:

 • Specificeren
 • Ontwerpen
 • Bouwen
 • Testen
 • Accepteren

Het woord zegt het eigenlijk al: bij een waterval kan je niet tegen de stroming in gaan en dat is bij deze methode ook het geval. Dit houdt in dat, tenzij er iteraties specifiek zijn ingepland, je niet terug kan van bijvoorbeeld de bouwfase naar de ontwerpfase als er zich problemen voordoen. Bij software ontwikkeling – en heel nadrukkelijk het ontwikkelen van games – kan dit ernstig de creativiteit en effectiviteit van het team onderdrukken. Dit levert veel extra onnodige documentatie op.

Het Agile Manifesto werd in 2001 in drie dagen ontwikkeld tijdens een informele meeting van zeventien software ontwikkelaars, waarbij de volgende waarden centraal stonden:

 • Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Deze waarden bevorderen de flexibiliteit en creativiteit van het team en zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk nuttig werk wordt gedaan.

Scrum binnen Idle Hands

Scrum is het Agile Framework dat we momenteel binnen Idle Hands gebruiken. Dit is dus gebaseerd op de eerder genoemde waarden van Agile. In Scrum staat werkende producten opleveren in korte tijdsperiodes centraal, ook wel Sprints genoemd. Dit houdt in dat je de fasen, zoals benoemd in de watervalmethode, doorneemt in een periode van vaak een paar weken tot maximaal een paar maanden. Dit zorgt voor duidelijkheid over de voortgang van een project en belanghebbende partijen, zoals de klant, kunnen vaker en makkelijker feedback geven.


Scrum kent drie hoofdrollen: Product Owner, Scrum Master en het ontwikkelteam. Hieronder worden deze rollen verder uitgelegd.

De Product Owner

De Product Owner is de opdrachtgever of de klant van het project, en heeft het meeste belang bij het aanleveren van een product van goede kwaliteit. Tevens mag de Product Owner de backlog beheren. Dit is een lijst met taken die nog moeten worden afgerond voor het aanleveren van het product. Hij of zij mag deze prioriteren en in overleg met het team worden deze verdeeld over de Sprints.

De Scrum Master

De Scrum Master ondersteunt het proces, bewaakt de verschillende rituelen van Scrum en begeleidt het team. Hij is de persoon die ervoor zorgt dat het hele team ongestoord hun werk kan doen. Dit is niet te verwarren met een managementrol, wat Scrum eigenlijk niet kent. De Scrum Master is vaak gewoon deel van het ontwikkelteam en heeft geen macht over de andere leden van het team.

Zelf ben ik als Scrum Master binnen Idle Hands vooral verantwoordelijk voor het bijhouden van onze voortgang binnen de Sprints, het opzetten van de vergaderingen en zorg ik er gezamenlijk met de Product Owner voor dat de Sprint backlogs overzichtelijk blijven.

Het ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is het team dat daadwerkelijk werkt aan het product. Het is in samenwerking met de Scrum Master een ‘self organizing team’, wat inhoudt dat er een grote verantwoordelijkheid bij het team ligt. Het team bestaat vaak uit drie tot negen personen. Binnen Idle Hands werken er momenteel drie mensen fulltime aan een game en daarbij vul ik ze aan als stagiair.

Het proces

Binnen Idle Hands maken we gebruik van Scrum door te werken in Sprints van twee weken. Dit betekent dat we elke twee weken een Scrum planning houden, waarin we kijken naar welke items uit de product backlog in de Sprint kunnen worden gehaald.

Vervolgens werken we dagelijks aan het product en komen we één keer per dag samen voor een Daily stand-up. Dit is een meeting waarin we bespreken wat we de afgelopen dag hebben gedaan en waar elk teamlid die dag mee bezig gaat. Dit is een handige tool om te zien of we op schema liggen en of er iemand is die hulp nodig heeft.

Aan het einde van de twee weken leveren we een nieuwe versie van het product op als testbare demo, zodat we gemakkelijk van de Product Owner en klant feedback kunnen ontvangen. Na deze demo komt het team nogmaals bijeen voor een Sprint Retrospective wat een meeting is waarin we kijken naar verbeterpunten voor de volgende Sprint. Hierna is de cyclus voltooid en kunnen we weer aan de slag met een nieuwe Sprint planning.

Lijkt deze manier van werken je ook interessant en wil je meer over Scrum weten? Neem dan contact met ons op via        050 5885450.