Belonen binnen ByYourSite

Olivia | 23 juni 2020

Ik ben Olivia Franklin en ik zit in de laatste fase van mijn studie Human Resource Management. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht binnen ByYourSite. In deze blog neem ik je graag mee naar hoe mijn afstudeeropdracht tot stand is gekomen en waar ik nu mee bezig ben. Mijn afstudeeropdracht bestaat uit vijf fases, in figuur 1 zijn deze fases weergegeven.

Analyse fase

Na mijn kennismakingsgesprek was ik gelijk enthousiast over ByYourSite, het leek mij een leuke organisatie en een goede omgeving om in af te studeren. Door COVID-19 heb ik thuis een kantoor gecreëerd, waardoor mijn afstudeerperiode er anders is gaan uitzien. Desalniettemin heb ik via onlineprogramma’s goed contact met de mensen van ByYourSite. Na mijn kennismakingsgesprek heb ik een periode gebrainstormd over hoe ik mijn afstudeeropdracht het beste kan vormgeven. Ik heb verschillende analysegesprekken gehad met medewerkers om een beter beeld te krijgen van de stand van zaken binnen ByYourSite. Na de analysegesprekken ben ik gaan kijken wat het meest urgente vraagstuk is en hoe ik dat het beste kan omzetten tot een afstudeeropdracht.

Het gekozen onderwerp

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om te onderzoeken hoe de werknemers van ByYourSite het beste kunnen worden beloond. Ik heb hiervoor gekozen omdat ByYourSite op een krappe arbeidsmarkt opereert. Goede IT’ers zijn lastig om te vinden, het is daarom van belang dat de huidige medewerkers tevreden blijven en de organisatie aantrekkelijk is voor potentiële werknemers. Door te onderzoeken welke beloningsvormen het beste passen bij de medewerkers van ByYourSite zal het behoud en het aantrekken van (potentiële) medewerkers worden vergroot. Door deze beredenering is mijn onderzoeksonderwerp tot stand gekomen. Vervolgens heb ik gekeken naar verschillende beloningsvormen. Ik ben ervan overtuigd dat beloningen niet alleen de hoogte van het salaris betreft. Het krijgen van meer verantwoordelijkheid kan ook worden gezien als een beloning.

Het artikel ‘Total Rewards: good fit for tech workers’ van Rumpel & Medcof (2006) laat bijvoorbeeld een diverse kant van belonen zien. Dit onderzoek toont aan dat er meerdere categorieën van factoren zijn waar een medewerker waarde aan hecht tijdens het werk, zoals ‘directe en indirecte financiële beloningen, positieve kenmerken van het werk zelf, carrièremogelijkheden in de onderneming, sociale activiteiten in verband met de werkplek, en een verscheidenheid aan andere gemakken en diensten van de werkgever’ (28). Dit perspectief is breder, want het houdt niet alleen rekening met de financiële behoeftes van medewerkers.

Na het achterhalen van verschillende beloningsvormen ben ik gaan nadenken over hoe ik dit het beste kan meten binnen de organisatie. Ik heb ervoor gekozen om de data te verzamelen door medewerkers te interviewen. Op dit moment bevind ik mij in de dataverzameling fase. Na het vergaren van alle data, zal ik mij bezighouden met het coderen van de resultaten van de interviews. Ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten.

Het advies

Last but not least, zal ik een adviesrapport opstellen over wat er nu goed gaat op gebied van belonen en wat er beter kan. Op deze manier denk ik dat mijn afstudeeropdracht zal bijdragen om het personeelsbeleid van ByYourSite te optimaliseren. Dit was mijn beknopte samenvatting van de processen die ik tot nu toe heb doorlopen tijdens het uitvoeren van mijn afstudeeropdracht binnen ByYourSite.

Bronnen

Bron Figuur 1: Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2015). Methoden en technieken van onderzoek. Pearson.

even overleggen?

050 588 54 50 info@byyoursite.nl
Westerhaven 13-1 || 9718 AW Groningen

info@byyoursite.nl | 050 588 54 50